Klachtenprocedure Zorgboerderij de Polder

 Klachtenprocedure SZZ voor cliënten 

U heeft een klacht wanneer u aangeeft ontevreden te zijn over hoe u behandeld bent door een eigenaar/medewerker van de zorgboerderij. 

Klachten kunnen gaan over: 

 • Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan 
 • Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade) 
 • Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade) 
 • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging 
 • Schending van de privacy. 

Wat te doen bij een klacht 

 • Bespreek de klacht allereerst met de zorgboer(in); maak hiervoor met de zorgboer(in) een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen ouders of vertegenwoordigers mee. 
 • Bespreekt u uw klacht liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kan via Zorgbelang. Zij kunnen met u mee in gesprek met de zorgboer(in). Ook kunt u de directeur-bestuurder van SZZ vragen te bemiddelen tussen de zorgboerderij en uzelf. De contactgegevens van de directeur-bestuurder en de vertrouwenspersoon van Zorgbelang vindt u op onze website. 
 • Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie of het klachtenloket indienen; schrijf hiervoor een brief naar de landelijke klachtencommissie en vermeld in de brief: o uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief; 
  • de naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient; 
  • een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
  • de reden waarom u hier een klacht over heeft; 
  • een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen. 

LET OP: De vertrouwenspersoon van Zorgbelang kan u helpen bij het formuleren van de klacht en ondersteunt u bij de gehele klachtenprocedure. Dit kost u niets. Een klacht indienen bij de Geschillencommissie kost u eenmalig ‘klachtengeld’ van € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. 

Voor de zorgboerderijen met het kwaliteitssysteem “Kwaliteit, laat je zien”, stuur een brief naar: 

Klachtencommissie Landbouw en zorg p/a Federatie Landbouw en Zorg Postbus 54 3780 BB Voorthuizen 

Voor de zorgboerderijen met een HKZ of ISO kwaliteitssysteem, stuur een brief naar: 

De Geschillencommissie, klachtenloket zorg Postbus 90600 2509 LP Den Haag 

! U kunt bij uw zorgboerderij navragen welk kwaliteitssysteem zij hebben. Ook kunt u SZZ bellen, zodat wij dat voor u op kunnen zoeken. 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en wat de zorgboerderij en eventueel u zouden kunnen verbeteren. 

Wat te doen bij een geschil 

Komt u er na het indienen van een klacht bij het klachtenloket niet uit of krijgt u hierop geen reactie, dan heeft u een ‘geschil’. U kunt met uw klacht terecht bij De Geschillencommissie. SZZ is aangesloten bij de commissie ‘Zorg Algemeen’. Hoe u een klacht indient vindt u op www.degeschillencommissie.nl/consumenten/ 

Voor meer informatie: 

Op landbouwenzorg.nl of degeschillencommissie.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt. 

Ook kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. 

Contactgegevens SZZ Kantoor:  073 – 687 10 23 info@zorgboerenzuid.nl 
Directeur-bestuurder:  dhr. Maurice van Valkenburg 06 – 502 68 440 maurice@zorgboerenzuid.nl