Organisatie

IDENTITEIT

Zorgboerderij de Polder is een kleinschalige zorgboerderij die werkt via de presentie theorie. Presentie betekent aanwezigheid. Present zijn betekent "er zijn". Het draait om het er zijn voor een ander en met een ander. Het openstaan voor de leefwereld van de ander. Vanuit daar kun je een vertrouwensrelatie opbouwen. Je wordt gezien, voelt je gehoord, wordt serieus genomen en voelt je een volwaardig mens. Niet anders, gewoon MENS!

Door het niet willen veranderen van de andere maar onvoorwaardelijk te accepteren ontstaan er ruimte voor wat zich niet laat afdwingen. Wat goed is voor de één, is niet automatisch goed voor de andere.

Bron: Andries Baart presentietheorie 2001

ZORGVISIE

Een gestructureerde dag bestaand uit activiteiten afgestemd op de individuele deelnemer.

INSPRAAK

Tijdens deze momenten zijn alle ideeën, voorstellen en inbrengen welkom. Er worden verschillende onderwerpen naar voren gebracht vanuit ons, maar natuurlijk ook vanuit de deelnemers. Daarnaast zijn er natuurlijk de dagelijkse spontane gesprekken waaruit inspraak kan ontstaan. 2 keer per jaar wordt het zorgplan met je doorgenomen, doelen bijgewerkt en is er ook ruimte voor inspraak.

SAMENWERKINGEN

SZZ
Zorgboerderij De Polder is aangesloten bij Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder. De zorg wordt verleend door aangesloten zorgboerderijen. SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening. Door het accorderen van het zorgplan door de deelnemer, tekent men gelijktijdig voor de voorwaarden van SZZ op papier samen met informatie van Zorgboerderij De Polder  aan de deelnemers gegeven worden. Indien vergoeding van de zorg niet via het zorgloket van SZZ gaat, zal er alleen voor de voorwaarden van Zorgboerderij De Polder getekend worden. De AGB Code van de SZZ: 73732508 (Zorg in natura) De AGB Code van de zorgboerderij: 41788297 Zorgboerderij de Polder is aangesloten bij SZZ
FEDERATIE LANDBOUW EN ZORG
Voor deelname aan het kwaliteitssysteem is Zorgboerderij De Polder aangesloten bij Federatie Landbouw en Zorg. Zorgboerderij De Polder is in het bezit van een geldig certificaat ‘Kwaliteit zorgboerderijen’. Zorgboerderij de Polder is aangesloten bij Federatie Landbouw en Zorg
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. Het bedrijfsproces is zodanig ingericht dat herregistratie een vanzelfsprekend onderdeel is van het primaire proces. SKJ werkt intensief samen met beroepsorganisaties en brancheorganisaties. Het gevolg is optimale dienstverlening naar zowel professionals als beroeps- en brancheorganisaties.
Keurmerk Zoönosen

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden wij met de vraag geconfronteerd welk welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat wij maatregelen nemen en voldoen aan alle eisen hebben wij het GD Keurmerk Zoönosen ontvangen.