Vergoedingen

Dagbesteding kan via verschillende kanalen worden vergoed. Zo kunt u via de gemeente in aanmerking komen voor een WMO indicatie. Samen met een klantmanager van de gemeente wordt een persoonlijk zorgpakket samengesteld. Indien zwaardere zorg nodig is, kunt u doorverwezen worden naar de WLZ, die via CIZ een indicatie gaan samenstellen. Voor zowel WMO als WLZ kan Zorg In Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB) worden aangesteld.